Breakers

Residential Breakers Bolt-on Type

50AF and 100AF

Din-Drail Type

30AF, 50AF, 60AF and 100AF

ABH Type

50AF, 100AF, 200AF and 400AF

Draw-out Type, Electrically Operated Susol

1600AF – 6300AF

Draw-out Type, Electrically Operated Metasol

800AF – 6300AF

Fixed Type, Electrically Operated Susol

1600AF – 6300AF